Hľadisko seminára o slovenskom spisovateľovi Antonovi Hykischovi 28. 2. 2017 v Bratislave. Druhá zľava manželka spisovateľa. Foto @ Štefan Cifra

Hľadisko seminára o slovenskom spisovateľovi Antonovi Hykischovi 28. 2. 2017 v Bratislave. Druhá zľava manželka spisovateľa. Foto @ Štefan Cifra