Igor Hochel, literárny vedec a vysokoškolský pedagóg, referuje o živote a diele Antona Hykischa 28. 2. 2017 v Bratislave. Foto @ Štefan Cifra

Igor Hochel, literárny vedec a vysokoškolský pedagóg, referuje o živote a diele Antona Hykischa 28. 2. 2017 v Bratislave. Foto @ Štefan Cifra