Akt „oslobodzovania“ knihy Oľgy Adamkovičovej-Semkovej (vpravo) Pianissimo. Foto: Božidara Lukáčová

Akt „oslobodzovania“ knihy Oľgy Adamkovičovej-Semkovej (vpravo) Pianissimo. Foto: Božidara Lukáčová