Zborový spevokol Sion pod vedením Oľgy Adamkovičovej-Semkovej v Prešove 28. 8. 2018. Foto: Božidara Lukáčová

Zborový spevokol Sion pod vedením Oľgy Adamkovičovej-Semkovej v Prešove 28. 8. 2018. Foto: Božidara Lukáčová