Tajomníčka novozriadenej prešovskej odbočky SSS Ingrid Lukáčová (vpravo) a zborový spevokol Sion. Foto: Božidara Lukáčová

Tajomníčka novozriadenej prešovskej odbočky SSS Ingrid Lukáčová (vpravo) a zborový spevokol Sion. Foto: Božidara Lukáčová