Hľadisko na prezentácii knihy Oľgy Adamkovičovej-Semkovej Pianissimo v Prešove 28. 8. 2018. Foto: Božidara Lukáčová

Hľadisko na prezentácii knihy Oľgy Adamkovičovej-Semkovej Pianissimo v Prešove 28. 8. 2018. Foto: Božidara Lukáčová