Viera Šveková s Cenou LF za literatúru pre deti a mládež. Foto © Štefan Cifra

Viera Šveková s Cenou LF za literatúru pre deti a mládež. Foto © Štefan Cifra