Viera Šveková preberá Cenu LF za literatúru pre deti a mládež od Erika Ondrejičku. 13. 6. 2017. Foto © Štefan Cifra

Viera Šveková preberá Cenu LF za literatúru pre deti a mládež od Erika Ondrejičku. 13. 6. 2017. Foto © Štefan Cifra