Z odovzdávania ocenení Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu. 13. 6. 2017. Foto © Štefan Cifra

Z odovzdávania ocenení Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu. 13. 6. 2017. Foto © Štefan Cifra