Z odovzdávania ocenení LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu 13. 6. 2017 v Zichyho paláci v Bratislave. Vľavo Miroslav Bielik, predseda SSS. Foto © Štefan Cifra

Z odovzdávania ocenení LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu 13. 6. 2017 v Zichyho paláci v Bratislave. Vľavo Miroslav Bielik, predseda SSS. Foto © Štefan Cifra