Mária Bátorová blahoželá Stanislavovi Štepkovi k Prémii v rámci Ceny LF za rok 2016. 13. 6. 2017. Foto © Štefan Cifra

Mária Bátorová blahoželá Stanislavovi Štepkovi k Prémii v rámci Ceny LF za rok 2016. 13. 6. 2017. Foto © Štefan Cifra