Regionálne zhromaždenie Odbočky SSS v Žiline 26. 4. 2017. Peter Vrlík číta výsledky volieb do výboru odbočky. Vľavo Igor Válek. Foto © Štefan Cifra

Regionálne zhromaždenie Odbočky SSS v Žiline 26. 4. 2017. Peter Vrlík číta výsledky volieb do výboru odbočky. Vľavo Igor Válek. Foto © Štefan Cifra