Regionálne zhromaždenie Odbočky SSS v Žiline 26. 4. 2017. Vpravo Anton Lauček. Foto © Štefan Cifra

Regionálne zhromaždenie Odbočky SSS v Žiline 26. 4. 2017. Vpravo Anton Lauček. Foto © Štefan Cifra