Regionálne zhromaždenie Odbočky SSS v Žiline 26. 4. 2017. Peter Mišák (v strede) ododvzdal pečiatku novému tajomníkovi Igorovi Válkovi (vpravo). Foto © Štefan Cifra

Regionálne zhromaždenie Odbočky SSS v Žiline 26. 4. 2017. Peter Mišák (v strede) ododvzdal pečiatku novému tajomníkovi Igorovi Válkovi (vpravo). Foto © Štefan Cifra