Regionálne zhromaždenie Odbočky SSS v Žiline 26. 4. 2017. Vľavo spisovateľ a výtvarník Miroslav Bartoš. Foto © Štefan Cifra

Regionálne zhromaždenie Odbočky SSS v Žiline 26. 4. 2017. Vľavo spisovateľ a výtvarník Miroslav Bartoš. Foto © Štefan Cifra