Zľava: Dalimír Stano, Alfonz Lukačin, člen odbočky SSS, na jej regionálnom zasadnutí v Košiciach. 20. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra

Zľava: Dalimír Stano, Alfonz Lukačin, člen odbočky SSS, na jej regionálnom zasadnutí v Košiciach. 20. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra