Regionálne zasadnutie odbočky SSS v Košiciach 20. 5. 2017. Zľava: Miroslav Bielik, Ján Fifík, Štefan Cifra, Alfonz Lukačin, Ingrid Lukáčová, Gabriel Németh. Foto archív Š. Cifru

Regionálne zasadnutie odbočky SSS v Košiciach 20. 5. 2017. Zľava: Miroslav Bielik, Ján Fifík, Štefan Cifra, Alfonz Lukačin, Ingrid Lukáčová, Gabriel Németh.  Foto archív Š. Cifru