Gabriel Németh, člen odbočky SSS na jej regionálnom zasadnutí v Košiciach. 20. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra

Gabriel Németh, člen odbočky SSS na jej regionálnom zasadnutí v Košiciach. 20. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra