Účastníci ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Sprava (vpredu): Jozef Závarský, Jozef Darmo, Zuzana Kováčová, Jozef Vladár, Vitkor Timura, Marián Servátka. Vpravo: Milan Vároš. Foto © Štefan Cifra

Účastníci ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Sprava (vpredu): Jozef Závarský, Jozef Darmo, Zuzana Kováčová, Jozef Vladár, Vitkor Timura, Marián Servátka. Vpravo: Milan Vároš. Foto © Štefan Cifra