Účastníci ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Sprava: Juraj Chovan-Rehák, Bohumil Motejlek, Anton Lauček (štvrtý) a Fedor Mikovič. Foto © Andrej Meleg

Účastníci ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Sprava: Juraj Chovan-Rehák, Bohumil Motejlek, Anton Lauček (štvrtý) a Fedor Mikovič. Foto © Andrej Meleg