ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Miroslav Bielik, predseda SSS, prednáša Správu o činnosti a hospodárení SSS. Foto © Andrej Meleg

ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Miroslav Bielik, predseda SSS, prednáša Správu o činnosti a hospodárení SSS. Foto © Andrej Meleg