ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Štefan Cifra, zástupca šéfredaktora Literárneho týždenníka, správca a administrátor webových stránok SSS a LT informuje o stránkach. Foto © Andrej Meleg

ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Štefan Cifra, zástupca šéfredaktora Literárneho týždenníka, správca a administrátor webových stránok SSS a LT informuje o stránkach. Foto © Andrej Meleg