Členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov 7. 6. 2017 počas prestávky. Zľava (vpredu): Margita Ivaničková, Gejza Sádecký, Sergej Makara, Jaroslav Rezník, Vladimír Valentík, Pavol Holeštiak. Foto © Andrej Meleg

Členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov 7. 6. 2017 počas prestávky. Zľava (vpredu): Margita Ivaničková, Gejza Sádecký, Sergej Makara,  Jaroslav Rezník, Vladimír Valentík, Pavol Holeštiak. Foto © Andrej Meleg