Účastníci ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. V prvom rade (zľava): Jana Šimulčíková, Dagmar Wagnerová, Viera Švenková. V druhom rade (sprava): Marta Hlušíková. Foto © Andrej Meleg

Účastníci ČZ SSS 7. 6. 2017 v Žiline. V prvom rade (zľava): Jana Šimulčíková, Dagmar Wagnerová, Viera Švenková. V druhom rade (sprava): Marta Hlušíková. Foto © Andrej Meleg