Členovia pracovného predsedníctva Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov 7. 6. 2017 v Žiline. Foto © Andrej Meleg

Členovia pracovného predsedníctva Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov  7. 6. 2017 v Žiline. Foto © Andrej Meleg