Miroslav Bielik otvára Členské zhromaždenie SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Vpravo: Pavol Dinka a Jaroslav Rezník ako členovia pracovného predsedníctva. Foto © Štefan Cifra

Miroslav Bielik otvára Členské zhromaždenie SSS 7. 6. 2017 v Žiline. Vpravo: Pavol Dinka a Jaroslav Rezník ako členovia pracovného predsedníctva. Foto © Štefan Cifra