Predseda SSS Miroslav Bielik blahoželá jubilantkám Hane Koškovej a Sidónii Buocikovej-Šmarhanovskej na ČZ 7. 6. 2017 v Žiline. Foto © Andrej Meleg

Predseda SSS Miroslav Bielik blahoželá jubilantkám Hane Koškovej a Sidónii Buocikovej-Šmarhanovskej na ČZ 7. 6. 2017 v Žiline. Foto © Andrej Meleg