Účastníci Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov 7. 6. 2017 v sále Mestského úradu v Žiline. Foto © Andrej Meleg

Účastníci Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov 7. 6. 2017 v sále Mestského úradu v Žiline. Foto © Andrej Meleg