Prezentácia Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave vo foyere kina Hviezda. Zľava Martina Nemsilajová, pracovníčka sekretariátu SSS, Ingrid Skalická, redaktorka Slovenských pohľadov, a Magda Kušnierová, sekretárka redakcie Slovenských pohľadov

Prezentácia Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave vo foyere kina Hviezda. Zľava Martina Nemsilajová, pracovníčka sekretariátu SSS, Ingrid Skalická, redaktorka Slovenských pohľadov, a Magda Kušnierová, sekretárka redakcie Slovenských pohľadov