Július Lomenčíka a Dušan Jarina, účastníci Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave v sále kina Hviezda

Július Lomenčíka a Dušan Jarina, účastníci Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave v sále kina Hviezda