Účastníci Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave v sále kina Hviezda. Vpredu jana Chorvátová a Boris Brendza, šéfredaktor Dotykov, v druhom rade Zlata Matláková a Jozef Závarský, vpravo hore Jozef Vladár, za ním Tatiana Jaglová

Účastníci Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave v sále kina Hviezda. Vpredu jana Chorvátová a Boris Brendza, šéfredaktor Dotykov, v druhom rade Zlata Matláková a Jozef Závarský, vpravo hore Jozef Vladár, za ním Tatiana Jaglová