Dušan Jarina, člen mandátovej komisie a komisie pre tajné hlasovanie o Stanovách SSS, prednáša správu komisie. Vpravo pracovné predsedníctvo ČZ 28. 5. 2014 v Trnave

Dušan Jarina, člen mandátovej komisie a komisie pre tajné hlasovanie o Stanovách SSS, prednáša správu komisie. Vpravo pracovné predsedníctvo ČZ 28. 5. 2014 v Trnave