Účastníci Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave vo foyere kina Hviezda. Vľavo Stojan Lekoski, v strede Viktor Timura a Jozef Vladár, úplne vpravo Mojmír Groll a Milan Lechan

Účastníci Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave vo foyere kina Hviezda. Vľavo Stojan Lekoski, v strede Viktor Timura a Jozef Vladár, úplne vpravo Mojmír Groll a Milan Lechan