Účastníci Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave vo foyere kina Hviezda. Peter Mišák, Marína Čeretková-Gállová a Drahomíra Pechočiaková

Účastníci Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave vo foyere kina Hviezda. Peter Mišák, Marína Čeretková-Gállová a Drahomíra Pechočiaková