Pavol Dinka, predseda návrhovej komisie Účastníci Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave v sále kina Hviezda. Vpravo členovia pracovného predsedníctva

Pavol Dinka, predseda návrhovej komisie Účastníci Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave v sále kina Hviezda. Vpravo členovia pracovného predsedníctva