Účastníci Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave pred kinom Hviezda. Zľava: Viera Švenková, Alexander Halvoník a Dušan Kerný

Účastníci Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave pred kinom Hviezda. Zľava: Viera Švenková, Alexander Halvoník a Dušan Kerný