Účastníci Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave pred kinom Hviezda. Zľava: Radoslav Kendera, Margita Ivaničková, predsedníčka mediálnej rady SSS, a Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS a predseda redakčnej rady Literárneho týždenníka

Účastníci Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave pred kinom Hviezda. Zľava: Radoslav Kendera, Margita Ivaničková, predsedníčka mediálnej rady SSS, a Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS a predseda redakčnej rady Literárneho týždenníka