Účastníci ČZ SSS 28. 5. 2014 v Trnave. Zľava: Viera Švenková, Rudolf Schuster a Alena Kanásová

Účastníci ČZ SSS 28. 5. 2014 v Trnave. Zľava: Viera Švenková, Rudolf Schuster a Alena Kanásová