Účastníčky Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave vo foyere kina Hviezda. Sidónia Bábiková a Jana Judinyová

Účastníčky Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave vo foyere kina Hviezda. Sidónia Bábiková a Jana Judinyová