Účastníci Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave vo foyere kina Hviezda. Zľava: Vincent Šabík, zakladajúci šéfredaktor Literárneho týždenníka, Jozef Darmo a František Juriga

Účastníci Členského zhromaždenia SSS 28. 5. 2014 v Trnave vo foyere kina Hviezda. Zľava: Vincent Šabík, zakladajúci šéfredaktor Literárneho týždenníka, Jozef Darmo a František Juriga