STRAKA, Anton (†)

STRAKA, Anton (†)

[* 22. septembra 1942 Krásno nad Kysucou – † 17. marca 2012]

Anton Straka, Mgr., slovenský básnik, prozaik, autor literatúry pre deti a mládež, verejný činiteľ, organizátor literárneho a kultúrneho života, politik, sa narodil 22. septembra 1942 v Krásne nad Kysucou. Žil a tvoril v Krásne nad Kysucou. Zomrel 17. marca 2012.

Štúdium, povolanie, poslanie, verejné aktivity

Vyštudoval Pedagogický inštitút v Martine a neskôr postgraduálne štúdium na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici.

Pracoval ako riaditeľ Okresného osvetového domu v Čadci (do 1970), neskôr na rozličných miestach na Kysuciach ako učiteľ a ako riaditeľ základnej školy vo svojom rodisku (po roku 1989). Bol poslancom Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSFR (6. 6. 1992 – 31. 12. 1992) za HZDS a kratší čas (ako náhradník) poslancom Národnej rady Slovenskej republiky (1994), zvolený za Demokratickú úniu Slovenska. Bol prednostom Krajského úradu v Žiline a riaditeľom agentúry regionálneho rozvoja v Žiline.

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia stál ako spoluzakladateľ pri zrode dvoch významných celoštátnych kultúrno-spoločenských podujatí – Palárikova Raková a Jašíkova Turzovka (dnes Jašíkové Kysuce), ktoré dodnes patria medzi najúspešnejšie literárne súťaže na Slovensku. Bol aj aktívnym účastníkom niekoľkých začiatočných ročníkov Slovesnej jari, ktorú organizovala Matica slovenská v spolupráci so Zväzom slovenských spisovateľov, dnešným Spolku slovenských spisovateľov (SSS). V oblasti rozvoja regionálnej literatúry a kultúry aktívne pôsobil aj ako tajomník v žilinskej odbočke SSS.

Tvorba a dielo

Publikačne bol aktívny od roku 1964, najmä v periodikách Krok, Javisko, Umelecké slovo, Matičné čítanie, Smer a i.  Svoje práce publikoval aj v príležitostných matičných zborníkoch.

Knižne debutoval bibliofíliou – básnickou zbierkou Raz každému nad hrobom kohút zakikiríka (1970, Matica slovenská v Martine). Poému venoval Jánovi Harantovi, básnikovi a prekladateľovi, predstaviteľovi katolíckej moderny. Prišla však normalizácia a cenzúra sa postarala o to, aby knižku z verejnosti odstránili. Nepáčili sa jej niektoré verše v poéme, narážajúce na vtedajšiu sovietsku okupáciu, a zrejme jej nebolo po chuti ani venovanie bibliofílie kňazovi. Autora zbavili pracovného miesta a dlhých dvadsať rokov nesmel publikovať. Svoju životnú situáciu znášal ťažko. Zmeny sa dočkal až po revolúcii. Opäť sa mohol venovať literárnej práci, a tak mu vyšlo viacero básnických zbierok (zdroj: L. Hrubý). Svetlo sveta uzrela aj postihnutá bibliofília Raz každému nad hrobom kohút zakikiríka (2012). Neskôr mu vyšli básnické zbierky S krajinou v srdci (2001), S rukami v rieke (2002), S tebou uprostred slnka (2002) a S Ježišom na slovo (2006). Jeho poslednou básnickou knihou bola  zbierka Chvatom (2010), ktorá získala 2. miesto v súťaži kniha roka. Vydal aj dve prozaické knihy: knižku „realistických rozprávok“ Starý otec, Džony a ja (2003) pre deti a knihu krátkych próz Príbehy o Ježišovi – Ako po Kysuciach putoval (2010).

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov a tajomníkom odbočky SSS v Žiline.

 

DIELA

Poézia

 • Raz každému nad hrobom kohút zakikiríka. [básnická zbierka, bibliofília]. 1. vyd. 1970.; [básnická zbierka, bibliofília]. 2. vyd. Žilina: Agentúra pre regionálny rozvoj, 2012.
 • S krajinou v srdci. [básnická zbierka]. 1. vyd. Žilina: Knižné centrum, 2001. 52 s. ISBN 80-8064-108-0.
 • S rukami v rieke. [básnická zbierka]. 1. vyd. Žilina: Knižné centrum, 2002. 54 s. ISBN 80-8064-133-1.
 • S tebou uprostred slnka. [básnická zbierka]. Ilustrácie: Miroslav Daubrava. 1. vyd. Žilina: Knižné centrum, 2002. 28. s. ISBN 80-8064-157-9.
 • S Ježišom na slovo. [básnická zbierka]. 1. vyd. Žilina: Knižné centrum, 2006. 44 s. ISBN 80-8064-274-5.
 • Chvatom. [básnická zbierka]. Fotografie: Ján Vrabec. 1. vyd. Žilina: Knižné centrum, 2010. 41 s. ISBN 978-80-8064-362-1.

Próza

 • Príbehy o Ježišovi – ako po Kysuciach putoval. [prozaická kniha]. Ilustrácie: Justín Hacek. 1. vyd. Žilina: Knižné centrum, 2010. 53 s. ISBN 978-80-970728-2-7 (viaz.).; 1. vyd. Žilina: Agentúra pre regionálny rozvoj,  2010. 53 s. ISBN  978-80-8064-389-8.

Pre deti a mládež

 • Starý otec, Džony a ja [rozprávky pre deti]. 1. vyd. Žilina: Knižné centrum, 2003. 87 s. ISBN 80-8064-192-7.

OCENENIA

 • 2. miesto v súťaži kniha roka za básnickú zbierku Chvatom (2010)

 

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

 • VÁLEK, Igor: Čistá človečina! (Anton Straka: Chvatom. Žilina, Knižné centrum 2010). In: Knižná revue 2010/21. Zverejnené: 26. 4. 2011. Dostupné v internete: <TU>.

Hodnotenie tvorby autora

 • A práve na lásku vsadil básnik vo svojej rozsahom neveľkej poéme S tebou uprostred slnka. Ide aj o akési zavŕšenie cyklu, viažuceho sa tematicky na život, prírodu, človeka. Svedčia o tom verše, ktoré sú aj akýmsi mottom k skladbe: ,S krajinou v srdci / s rukami v rieke / a s tebou / uprostred slnka / horím / a vybuchujem / nedočkavosťou sopky / láska moja / moja bodkovaná srnka...‘ Touto skladbou vzdal hold žene a láske.  Poslednou básnickou knihou A. Straku je zbierka Chvatom (2010 – aj túto zbierku, podobne ako predchádzajúce, vydalo Knižné centrum Žilina.) Svojím spôsobom v nej ide o originálnu poéziu, ktorá sa tematicky viaže na jeden deň v živote človeka. Je to autorov jeden deň, jeho záznamy, spomienky, útržky, čriepky, zvláštnosti a ozvláštnenia. Živá poézia, plná básnických obrazov, založených na zdanlivých paradoxoch, protikladoch či symbiózach.“ (Ladislav Hrubý)

 

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Anton Straka: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. Dátum. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava.

 

Profily autora v periodikách

 • HRUBÝ, Ladislav: K lyrickej tvorbe Antona Straku. Esej. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 6, s. 141 – 145.

Internetové zdroje

 • Anton Straka. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 11. 7. 2022]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Anton Straka: životopis, foto. In: Spolok slovenských spisovateľov, odbočka Žilina. Zverejnené: 20. 1. 2009. Dostupné na internete: <TU>.
 • Anton Straka. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia [online]. [Citované 11. 7. 2022]. Dostupné na internete: <TU>.
 • HRUBÝ, Ladislav: Nad tvorbou ANTONA STRAKU: (K nedožitým 80. narodeninám a 10. výročiu úmrtia tvorcu). In: Spolok slovenských spisovateľov. Dostupné v internete: <TU>.
 • Peter Mišák: Za Antonom Strakom. In: Spolok slovenských spisovateľov, odbočka Žilina. Zverejnené: 19. 3. 2012. Dostupné na internete: <TU>.
 • Pozvánka na prezentáciu básnickej skladby Raz každému nad hrobom kohút zakikiríka: Pri príležitosti nedožitých 70. narodenín Antona Straku. Zverejnené: 18. 9. 2012. Dostupné na interente: <TU>.
 • Straka, Anton. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 11. 7. 2022]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Straka, Anton. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 11. 7. 2022]. Dostupné na internete: <TU>.

___________________________________________________________________________________________

Ladislav Hrubý: Nad tvorbou ANTONA STRAKU (K nedožitým 80. narodeninám a 10. výročiu úmrtia tvorcu)