ŠKREKO, Benjamín: ja som nespal (2016)

ŠKREKO, Benjamín: ja som nespal (2016)

Benjamín Škreko (1949) žije v Trnave. Knižka ja som nespal je autorovou štvrtou zbierkou poézie (Neskorý zber, 2011, Sonety pre Trnavu, 2015, Babie telo, 2015). Predtým vydal v spoluautorstve s Milkou Lopašovskou a Tomášom Janovicom zbierku humoresiek Výhovorka (1987). Editor zbierky ja som nespal Valér Mikula o knižke napísal: „Cez ľahký prístup k slovu sa dajú zvládnuť aj ťažké veci – to je jedna z ciest, ktorú si pre svoje básne zvolil Benjamín Škreko. Pod ťažkými vecami nemusíme hneď myslieť na tú najťažšiu – pominuteľnosť ľudského života, ale keď na ňu príde, aj tú vie Beňo ,poriešiť‘: vychutnávaním každodenných, pominuteľných vecí, zvečňovaním nekaždodenných zážitkov. Nie je to však povinný optimizmus, aký nám diktovali za našej mladosti, je to mier so svetom, k akému nás priviedla celoživotná skúsenosť. Ľahko sa to píše, ľahko sa to číta – a hneď sa ľahšie žije!“

***

Bibliografický záznam:
ŠKREKO, Benjamín: ja som nespal. 1. vyd. Trnava: vlastným nákladom, 2016. 71 s. ISBN 978-80-972419-4-0.

 

(Zdroj: formulár z 15. 5. 2017)

 

Medailón člena SSS: ŠKREKO, Benjamín