Navždy nás opustila MÁRIA HAŠTOVÁ, spisovateľka pre deti a mládež, členka SSS

Navždy nás opustila MÁRIA HAŠTOVÁ, spisovateľka pre deti a mládež, členka SSS

Vo veku 96 rokov nás v polovici júna t. r. navždy opustila Mária Haštová, rodným menom Hilda Grellnethová (* 21. 9. 1922 – † 15. 6. 2018), spisovateľka veršov a próz pre deti a mládež, rozhlasová a televízna scenáristka, bývalá redaktorka i šéfredaktorka časopisu Zornička, členka Spolku slovenských spisovateľov. Smutnú správu nám oznámila jej dcéra. Pohreb mala vo štvrtok 21. 6. na Ružinovskom cintoríne v Bratislave.
Slovenská kultúrna a literárne verejnosť, a najmä detskí čitatelia v nej strácajú talentovanú spisovateľku, ktorej dielo patrí ku klasickým hodnotám slovenskej detskej literatúry.
V mene vedenia Spolku slovenských spisovateľov i redakcie Literárneho týždenníka vyjadrujeme rodine zosnulej i jej príbuzným hlbokú úprimnú sústrasť.

 

Prečítajte si reprezentatívny medailón členky SSS: Mária Haštová (†).