Prezentácia knihy JURAJA HAVAJA PETEJOVSKÉHO Denník ostatného dňa

21.11.2022 15:44

Dňa 10. novembra t. r. v Zičiho paláci v Bratislave prezentoval svoju novú knihu Denník ostatného dňa JURAJ HAVAJ PETEJOVSKÝ, ktorý je členom Spolku slovenských spisovateľov. Podujatie pripravilo v spolupráci s autorom o. z. Cultura Humana a mestská časť Bratislava-Staré Mesto. Moderátor Ľubor Hallon na úvod predstavil autora, známeho slovenského architekta, dlhoročného vysokoškolského pedagóga a autora dvoch kníh poviedok: Denník jedného dňa (2014) a Denník nasledujúceho dňa (2018), na ktoré nová kniha nadväzuje. J. Havaj si novú knihu (ako aj predchádzajúce) ilustroval vlastnými pozoruhodnými perokresbami. V jeho poviedkach, zamysleniach či cestopisných črtách sa striedajú úsmevné príbehy spracované z podnetov vlastných zážitkov či rozprávaní priateľov i známych, so smutnými životnými osudmi, ktoré sa ho, či už priamo, alebo nepriamo bytostne dotkli.

S autorom sa Ľ. Hallon zhováral o jeho životných úspechoch i trápeniach. Ukážky z autorovej knihy predniesol jeho syn Juraj Havaj mladší, operný spevák, a slovenský herec a recitátor Jozef Šimonovič. V kultúrnom programe vystúpila ženská spevácka skupina Kytica a Mužská spevácka skupina Rodokmneň, ktorej autor je dlhoročným členom, keďže k výtvarnému a literárnemu talentu mu Pán Boh nadelil
aj pekný zvučný hlas speváka. Knihu uviedli do života s autorom Ľ. Hallon, J. Šimonovič a tajomník SSS Štefan Cifra. Po programe nasledoval autogramiáda.
Redakcia

 

Autor Juraj Havaj Petejovský podpisuje svoju novú knihu. Foto: Štefan Cifra