Literárny týždenník 33 – 34/2018

Literárny týždenník 33 – 34/2018

Literárny týždenník 33 – 34 z 3. októbra 2018 prináša:

ÚVODNÍK

* Štefan Cifra: Zápas o slovenčinu

TÉMA: ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE

* Ľubomír Pajtinka: Sila múdrosti a vzdelania alebo Zopár poznámok o našom školstve

AKTUALITY

* Ivan Szabó: Pripomínanie vzácneho človeka (LADISLAVA ŤAŽKÉHO)

* Prezentácia knihy o M. R. ŠTEFÁNIKOVI: Nové pohľady na národného hrdinu

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ZBIERKA

* Zbierka na pamätnú tabuľu pokračuje (Na vyjadrenie vďaky chorvátskemu sochárovi IVANOVI MESTROVIĆOVI, autorovi sochy MARTINA KUKUČÍNA v bratislavskej Medickej záhrade, a manželom RUDINSKOVCOM)

PREDPLAŤTE SI LITERÁRNY TÝŽDENNÍK

KOMENTÁRE/ZAHRANIČIE

* Branislav Fábry: Neformálny samit EÚ v Salzburgu

* František Škvrnda: Neformálny samit EÚ v Salzburgu

PREČÍTALI SME...

* Oleg Nemenskij, in: Literaturnaja gazeta, č. 29 ä2018) 

* Norbert Tomáš, in: Literatura, umění, kultura, č. 39 (2018)

* Jozef Banáš, in: Slovenské pohľady, č. 9 (2018)

TÉMA: ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE/POLEMIKA

* Ján Dudáš: Paradigmy univerzitného vzdelávania

DIVADLO/HUDBA

* Terézia Ursínyová: Premiéra Rasputina na javisku Novej scény: Muzikál či rocková opera?

* Vladimír Blaho: Vydarený bratislavský koncert tenoristu PAVLA BRŠLÍKA: Ten, kto vie, vie

REFLEXIA/POLEMIKA

* Rudolf Belan: O galérii mladej tvorby a osamelých bežcoch

VÝTVARNÉ UMENIE

* Dušan Mikolaj: Snina prišla do Bratislavy: Obrazy z námestia múz (Galéria Andreja Smoláka organizuje v Snine Medzinárodný výtvarný festival)

* Dušan Mikolaj: Dvaja v galérii Átrium (umelci zo Zakarpatskej Ukrajiny – manželia Boris a Viktórija Kuzmovci)

* Ivan Jackanin: Výstavy z Prešova: Reprezentatívna maliarska osobnosť

ROZHOVOR

* So spisovateľkou PAULOU SABOLOVOU: Duch žičlivosti nezaháľa (zhovára sa Jana Šimulčíková)

LITERATÚRA SLOVÁKOV V MAĎARSKU

* Michal Hrivnák: Na ceste národnej obrody: K okrúhlym výročiam antológie Výhonky a literárneho časopisu SME

* Ján Bobák: Slováci v Maďarsku (ešte) existujú

POÉZIA

* Gregor Papuček: Výhonky (Nad našou prvou antológiou)

LITERÁRNE PODUJATIA/ROZHOVOR

* Marián Šimkulič: Keby nebolo Papína, nebolo by ani PANKOVČÍNA

Literárne balansovanie medzi reálnym a magickým

* Rozhovor so spisovateľkou VIKTORIJOU AMELINOU o domove, pamäti a literatúre: Svet ako jeden celok (zhovára sa Ivan Jackanin)

RECENZIE

* Alexander Halvoník: Triezvenie z generačnej traumy (CISÁROVÁ, Magdaléna: Životy na hojdačke. Bratislava: Ikar, 2018)

* Viliam Apfel: Tisícročia v hĺbke srdca (ONDRUŠEKOVÁ, Anna: Izrael: Malá krajina veľkých darov. Poprad: Tatranská galéria, 2018)

* Štefan Cifra: Korene malokarpatského vinohradníctva (HRIVNÁK, Štefan, a kol.: Víno v prameňoch: Dokumenty k dejinám malokarpatského vinohradníctva. Bratislava: Marenčin PT, 2018)

Lenka Mihová: Tragické osudy a utrpenie odvlečených (Cena víťazstva: Odvlečenie obyvateľov z územia Československa, Maďarska a Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944 – 1945. Martin Pekár – Attila Simon – Zuzana Tokárová, ed. Šamorín – Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017)

ZO SVETA LITERATÚRY/KALEIDOSKOP DOMÁCEJ A ZAHRANIČNEJ LITERATÚRY

KLUBOVŇA

Igor Válek: A bolo svetlo z lampy...

KNIHA (DVOJ)TÝŽDŇA

* Roman Michelko: Colotka a rok 1968 (COLOTKA, Peter: August 1968 a iné spomienky. Praha: D + Gallery, 2018)

ČO ČÍTA

TAMARA ŠIMONČÍKOVÁ-HERIBANOVÁ, spisovateľka a porotkyňa literárnych súťaží

VÝROČIE/SPOMIENKA

* Ivan Jackanin: Vnímavý pozorovateľ a pôsobivý rozprávač

POZVÁNKY NA LITERÁRNE PODUJATIA

SERVIS/JUBILEÁ

* Prekladateľka VIERA HEGEROVÁ JUBILUJE

* Oslávenec GEJZA SÁDECKÝ

SÚŤAŽE

* SÚŤAŽ O CENU ČITATEĽA POKRAČUJE

* Ceny a prémie za vedeckú a odbornú literatúru

AKTUALITY

* Iveta Zaťovičová: Vlak literatúry 2018

* Poetický večer pri sviečkach

* Viera Ristvejová: Číta celá rodina

NOVINKA VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Arkady Fiedler: Madagaskar – moja láska: Planúca dedina Ambinanitelo. Rozmery: 155 x 212 mm, 305 s., tvrdá väzba, ISBN 9788082020406. Cena: 14,90 €

PREČÍTAJTE SI

* Na www.noveslovo.sk (uverejnené: od 19. 9. do 26. 9. 2018)

LiteRÁRIUM

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Milan Lechan: Nechýbajú vám v knižnici?

* Ján Grešák: Zapleteným jazykom: Eurooplan, Euroop; Ples plešatých; Reklamácia; Primotor

* Jozef Bily: Drobničky XXL; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Alexander Scholz: Intímne otázky

* Milan Kupecký: Športové fauly

* Peter Gossányi: Aforizmy

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Dušan Piršel: Pred komunálnymi voľbami

* Viera Švenková: Kaleráby a kapusta

 

PRÍLOHA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

LiteraTÚRA: Príloha Literárneho týždenníka pre slovenskú pôvodnú a prekladovú literatúru, č. 3/2018

PRÓZA

* Etela Farkašová: Scenár

* Anna Sláviková: Tulák

POÉZIA

* Jozef Mokoš: Písanie/-é do snehu

* Štefan Cifra: JOZEF MOKOŠ (medailón)

LITERATÚRA FAKTU

* Ján Bajánek: Golianovo položenie (Úryvok z dosiaľ neuverejnenej románovej eseje o mysli a srdci slovenského človeka Golianova

cesta)

ZAHRANIČNÁ POÉZIA

* Selimir Radulović: Kde bohu som sa nádejal; Odpočívaj v pokoji, otče môj

* Cvetka Bevc: Album vtákov; O koňovi, ktorý preplával more;

* Debasish Parashar: Mea culpa; O sľuboch, trhoch a spomienkach

* Maria Grech Ganado:  Myšlienky; Transparent

* Patrick Sammut: Požehnaný

PRÓZA

* Marek Matuška: 4K

* Katarína Mikolášová: Mlynárov pomocník

POÉZIA

* Július Lomenčík: Modlitba o slovo básnika; Vôňa domova; Život každého z nás...; Ozvena (z) minulosti; Čas ďalej ísť

* Gabriel Németh: Samota smrti; Svet bez básnikov

PRÓZA

* Alexander Scholz: Stretnutie

 

Kresby: Ľubomír Kotrha

Hlavný partner vydania Literárneho týždenníka č. 33 – 34/2018: Fond na podporu umenia.

Vydanie LT č. 33 – 34/2018 sa realizovalo vďaka finačnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.