ZBIERKA na pamätnú tabuľu autorovi sochy Martina Kukučína Ivanovi Meštrovićovi a manželom Rudinskovcom POKRAČUJE – VYHLASOVATELIA: SSS a LITERÁRNY TÝŽDENNÍK

31.10.2018 06:29

Spolok slovenských spisovateľov a redakcia Literárneho týždenníka sa rozhodli usporiadať finančnú zbierku na vyhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule ako vyjadrenie vďaky chorvátskemu sochárovi Ivanovi Meštrovićovi, autorovi sochy Martina Kukučína v bratislavskej Medickej záhrade, a manželom Rudinskovcom, ktorí obdivuhodnou aktivitou prispeli k vyhotoveniu bronzových odliatkov a dovezeniu tejto sochy z Ameriky do Bratislavy. Prvých desať eur do zbierky poslal redakcii Gustáv Rumánek, člen SSS zo Starej Turej. Ak sa rozhodnete zbierku podporiť a pomôcť dobrej veci, finančný príspevok pošlite na číslo účtu:

SK11 0900 0000 0006 3041 0856.

Do odkazu uveďte svoje meno, priezvisko a mesto (obec) a heslo Zbierka Kukučín.

Zoznam darcov budeme uverejňovať v Literárnom týždenníku a zároveň budeme informovať o stave zbierky a o prípravách na vyhotovenie pamätnej tabule.

Vopred ďakujeme za ústretovosť.

Redakcia

 

Návrh textu na tabuli:

SLOVENSKO ĎAKUJE

Zahraničnej Matici slovenskej v Argentíne

Autorovi Ivanovi Meštrovićovi (Chorvátsko)

Rodine Rudinskovcov (USA)

za zachovanie a realizáciu tohto diela

pre náš národ

Spolok slovenských spisovateľov

Matica slovenská

Bronzová plastika Martina Kukučína (1860 – 1928)
v Medickej záhrade v Bratislave, dielo významného
chorvátskeho sochára Ivana Meštoviča. Foto: archív

 

(Zdroj: Zbierka na pamätnú tabuľu, In: Literárny týždenník 29 – 30 z 5. 9. 2018, s. 2; Uverejnené: 07.09.2018; aktualizované: 31. 10. 2018)

---

PREČÍTAJTE SI: Tabuľa dodatočne prejavenej úcty za sochu MARTINA KUKUČÍNA v Bratislave, In: Literárny týždenník 29 – 30 z 5. 9. 2018, s. 1

---