KOMOROVÁ, Mariana: Kam vedú všetky cesty (2016)

KOMOROVÁ, Mariana: Kam vedú všetky cesty (2016)

Spisovateľka, publicistka a rozhlasová autorka Mariana Komorová, rod. Vargová, už dlhší čas žije striedavo v Bzinciach pod Javorinou (okres Nové Mesto nad Váhom) a v Bruseli (Belgicko), jej tvorba zaujala i Slovákov a Čechov, taktiež Francúzov, ktorí tam žijú a pracujú. V poradí sedemnástej knihe Kam vedú všetky cesty zužitkova svoje potulky starou Európou, ako i dlhoročné skúsenosti, ktoré vo svojom doterajšom živote dostala do vienka.

***

Bibliografický záznam:
KOMOROVÁ, Mariana: Kam vedú všetky cesty. Ilust. Denisa Schindlerová. 1. vyd. Nové Mesto nad Váhom: Tising, spol. s r. o., 2016. 88 s. 978-80-89501-21-2 (brož.)

Medailón členky SSS: KOMOROVÁ, Mariana