Zomrel spisovateľ MIROSLAV BIELIK, čestný predseda a dlhoročný predseda Spolku slovenských spisovateľov, bývalý matičný pracovník – Smútočná rozlúčka sa uskutočnila 27. júla 2021 v Dome smútku na Národnom cintoríne Martine

22.07.2021 11:27

Medailón člena SSS: Miroslav Bielik (* 15. 4. 1949 – † 22. 7. 2021)

 

Smútočná rozlúčka s Miroslavom Bielikom sa uskutočnila v utorok 27. júla 2021 v Dome smútku na Národnom cintoríne Martine

Vo veku 72 rokov zomrel 22. júla 2021 po krátkej ťažkej chorobe čestný predseda a dlhoročný predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik (*15. 4. 1949 Ostrý Grúň), PaedDr., slovenský spisovateľ, básnik, prozaik, bibliograf, editor. Jeho dlhodobým odborným pôsobiskom bola Matica slovenská v Martine, kde pracoval ako bibliograf, pôsobil ako riaditeľ Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej (MS), vedecký tajomník, správca a prvý podpredseda MS, riaditeľ Národného inštitútu slovenského jazyka a literatúry MS a riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS. V roku 2013 ho na Členskom zhromaždení Spolku slovenských spisovateľov (SSS) zvolili za jeho predsedu a túto funkciu vykonával až do júla 2021.  Sekretariátu SSS smutnú správu o úmrtí Miroslava Bielika oznámila jeho manželka.

Ako predseda Spolku slovenských spisovateľov sa osobitne pričinil – aj v terajších pre našu pôvodnú literatúru a kultúru nežičlivých časoch – o všestranné rozvinutie činnosti SSS, najmä v záujme podpory slovenskej pôvodnej literatúry, autentických duchovných a národných hodnôt a v zmysle tradície, ktorú si SSS pripomenie pri príležitosti svojej 100-ročnice v roku 2023. Intenzívne rozvinul medzinárodnú spoluprácu SSS s krajanskými slovenskými spisovateľmi v Srbsku či Rumunsku a s mnohými partnerskými spisovateľskými organizáciami v zahraničí vrátane Obce spisovateľov ČR. Bol aj iniciátorom Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 2016 v Trenčianskych Tepliciach.

Debutoval básnickou zbierkou Čas je tichý posol mysle (2003), vyšla mu kniha básní, básnických a filozofických úvah Nepatrný pohyb po naklonenej rovine (2005). Vydal verše v bibliofilskom vydaní Ku koncu jedného x-ročia (2009), dvojjazyčný výber z poézie v slovenčine a v srbčine Aj keby som nebol/I kada ne bih bio (2012). Napísal románový diptych o základných otázkach ľudského života a jeho akceptovaní skutočnosti www.skutočnosť.com: Benátky diptych I. Kniha prvá: Neistý čas, isté miesto (2007), Neskutočnosti: Benátsky diptych II. Kniha druhá: Neisté miesto, istý dej (2010) a dilógiu Kaleidoskopis: Záplava ne/skutočnosti, ktorá nadväzuje na Benátsky diptych. Zostavil zborníky Kľakovská dolina: Od Žarnovice po Vtáčnik (2005), Kľakovská dolina: Od Hrona po Vtáčnik (2015) a Zborník z Medzinárodného literárneho festivalu k poézii o Dunaji s výberom textov zúčastnených autorov Bratislava 23. – 26. 6. 2016 Dunajské elégie.
Spolok slovenských spisovateľov v Miroslavovi Bielikovi stráca činorodého, oduševneného človeka, ktorého záslužná činnosť najmä v oblasti podpory slovenskej pôvodnej literatúry i spolupráce s našimi krajanskými i zahraničnými spisovateľmi zostane v trvalej pamäti.

Pozostalým rodinným príslušníkom, kolegom i priateľom vyjadrujeme hlbokú úprimnú sústrasť.

Pochovaný bude na Národnom cintoríne v Martine.

Česť jeho pamiatke.