Zástupcovia SSS odovzdali výročnú cenu Júliusovi Paštekovi

30.12.2015 19:44

Významného slovenského literárneho vedca, teatrológa, filmológa, editora, prekladateľa, danteológa a vysokoškolského profesora prof. PhDr. Júliusa Pašteku, DrSc., Dr. h. c. (* 16. 7. 1924), člena SSS, navštívili 21. decembra minulého roka doma v Bratislave zástupcovia SSS, aby mu odovzdali Cenu Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo, ktorú si nemohol zo zdravotných dôvodov prevziať na decembrovom slávnostnom zasadaní Predstavenstva SSS v Budmericiach.

Zľava: Július Pašteka, Jozef Závarský, Miroslav Bielik a Vincent Šabík

Na úvod predniesol laudácio prof. Vincent Šabík, ktorý poukázal na význam a hodnotový dosah celoživotného diela J. Pašteku, ktoré „Nestráca zo zreteľa fundamenty du­chovného života, ktoré spájajú, a teda aj definu­jú európsku kultúru“. V tejto súvislosti vyzdvihol, že jeho rozsiahle dielo obohacuje recepciu slovenskej litera­túry, drámy, divadla a filmu v celo­európskych kontextoch, že bol editorom diel viacerých významných domácich spisovateľov, ako Jozef Felix, Janko Silan, Ladislav Hanus, Jozef Kútnik Šmálov, Karol Strmeň, Július Barč-Ivan či Rudolf Dilong, i zahraničných spisovateľov, ako aj autorom podnetných štúdií, ktoré vyšli pri príležitosti 750. výročia narode­nia klasika Danteho Alighieriho, Dotyky s básnikom Dantem (Lúč, 2015).

Ocenenie J. Paštekovi odovzdal predseda SSS Miroslav Bielik. Stretnutia sa zúčastnili aj členovia SSS básnik a prekladateľ Jozef Závarský, politik, bývalý predseda SNR František Mikloško a šéfredaktor Literárneho týždenníka, básnik Štefan Cifra. Návštevu privítali aj syn J. Pašteku Tomáš, ktorý je režisérom, scenáristom, kameramanom a fotografom, a jeho nevesta.

V priateľskej atmosfére sa zástupcovia SSS s J. Paštekom zhovárali o stave súčasnej slovenskej literatúry, kultúry a spoločnosti a o potrebe uplatňovania kresťanských či humanistických hodnôt najmä vo verejnom živote, i o jeho tvorbe, diele a osobnostiach slovenskej literatúry, divadla a kultúry, ktoré približuje v svojom najnovšom diele Takto som ich poznal (LIC, 2015) formou portrétov 32 svojich súpútnikov.

ŠTEFAN CIFRA

Foto: autor

Pozrite si fotogalériu: Výročná Cena SSS 2015 Júliusovi Paštekovi

Prečítajte si medailón: Július Pašteka (* 16. 7. 1924)