Slovenskí spisovatelia sa predstavujú verejnosti: Z prvej desiatky rozhovorov s členmi SSS

17.12.2021 10:31

Keď som 15. júla 2021 vystúpil na členskom zhromaždení Spolku slovenských spisovateľov (SSS), prisľúbil som, že ak získam dôveru spisovateľov vo voľbách do predstavenstva, budem sa intenzívne venovať propagácii tvorby a diel členov tohto významného spolku prostredníctvom rôznorodých mediálnych platforiem. Už v minulosti som tvorbu členov SSS propagoval v recenziách a rozhovoroch na stránkach časopisov Slovenské národné noviny, Literárny týždenník, Slovenské pohľady, na webových portáloch DAV DVA, Veci verejné či na osobnom blogu. Zvolenie do predstavenstva ma o to väčšmi zaviazalo prísľub naplniť. Výsledkom je prvých desať rozhovorov, ktoré boli publikované na webových stránkach kníhkupectva INLIBRI1, stránkach Veci verejné2ktoré som zaslal aj do sesterského Kultúrno-literárneho týždenníka3 – internetového časopisu SSS.

Záujem o rozhovor prejavili interviewovaní spisovatelia na základe zaslaného hromadného e-mailu. Deviati sú z nich sú členmi SSS. Vzhľadom na nedostatok priestoru v Literárnom týždenníku som pripravil príspevok o tom najzaujímavejšom, čo v spomínané rozhovory prinášajú.

LUKÁŠ PERNÝViac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/slovenski-spisovatelia-sa-predstavuju-verejnosti/

Keď som 15. júla 2021 vystúpil na členskom zhromaždení Spolku slovenských spisovateľov (SSS), prisľúbil som, že ak získam dôveru spisovateľov vo voľbách do predstavenstva, budem sa intenzívne venovať propagácii tvorby a diel členov tohto významného spolku prostredníctvom rôznorodých mediálnych platforiem. Už v minulosti som tvorbu členov SSS propagoval v recenziách a rozhovoroch na stránkach časopisov Slovenské národné noviny, Literárny týždenník, Slovenské pohľady, na webových portáloch DAV DVA, Veci verejné či na osobnom blogu. Zvolenie do predstavenstva ma o to väčšmi zaviazalo prísľub naplniť. Výsledkom je prvých desať rozhovorov, ktoré boli publikované na webových stránkach kníhkupectva INLIBRI, stránkach Veci verejné a ktoré som zaslal aj do sesterského Kultúrno-literárneho týždenníka – internetového časopisu SSS. Záujem o rozhovor prejavili interviewovaní spisovatelia na základe zaslaného hromadného e-mailu. Deviati sú z nich sú členmi SSS. Vzhľadom na nedostatok priestoru v Literárnom týždenníku som pripravil príspevok o tom najzaujímavejšom, čo spomínané rozhovory prinášajú.

LUKÁŠ PERNÝ

VIAC TU